De 40 dagentijd spaardoosjes

Aan het begin van de 40 dagentijd delen we gekleurde spaardoosjes uit. De eerste zondag in de 40 dagentijd is op 26 februari. De kerkdienst wordt deze dag georganiseerd in de Ontmoetingskerk in het dorp. Daar of de daaropvolgende zondag 5 maart willen wij u graag een spaardoosje geven als symbool voor de actie van dit jaar. Het spaardoel is: bestrijding van eenzaamheid in Moldavië. Eén van de armste landen van Europa die ondanks hun eigen problemen veel vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Er is grote armoede en hoge werkloosheid waardoor een groot deel van de beroepsbevolking in het buitenland werkt. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerken op het platteland om hulpprogramma’s op te zetten. Jongeren helpen ouderen met klusjes en maken tijd voor een gesprekje. Zo werkt het twee kanten op, jong en oud zijn wat minder alleen! Voor 20 euro kan een jongere een maand lang de was doen voor een oudere. Voor 30 euro krijgt een oudere een hulppakket met boodschappen.

Via onderstaande link kunt u er meer over lezen.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/

U kunt dit doosje met Pasen weer inleveren in de Ark maar het is ook mogelijk om via de QR-code (ingestoken in het spaardoosje) een donatie te doen of uw gespaarde bedrag over te maken op NL55 RABO 0372 6635 59 ten name van CVD Protestantse gemeente Maarssen ovv 40 dagentijd.