De deuren gaan weer open

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie afgelopen week heeft ook de landelijke PKN een advies afgegeven, welke we in het moderamen besproken hebben.

Samengevat willen we graag vanaf zondag aanstaande, 23 januari 2022, de kerkdeuren weer openen voor 50 kerkgangers, vooraf reserveren is weer verplicht.

Na de volgende persconferentie (25 januari 2022) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk, hierover later meer.

Het hele bericht van de PKN is hier te lezen.

Algemeen blijft gelden: Er zal weer teruggevallen worden op het protocol zoals eerder opgesteld, oftewel:

  • Vooraf reserveren, uiterlijk zaterdagochtend 10:00 uur;
  • Mondkapje op tijdens verplaatsingen in De Ark;
  • Volg de aanwijzingen van dienstdoende kerkenraadsleden;
  • Ingetogen zingen op aangeven van de voorganger;
  • Geen koffie na afloop van de dienst. 

Reserveren kan hier