Gedachtenis

Zondag 22 november gedenken we in het Licht van Christus de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We nodigen allereerst de nabestaanden uit omdat we op dit moment slechts ongeveer dertig kerkgangers kunnen verwelkomen. Mochten er nog plaatsen beschikbaar zijn dan kunt u zich daarvoor kort voor de dienst aanmelden.

Velen van u zullen thuis de dienst meemaken. Ook zo kunnen we samen de kring van verbinding in Christus vormen en met elkaar meeleven.

U kunt thuis één of meer lichtjes klaarzetten om uw geliefden of naamlozen in deze wereld te gedenken. We zullen u uitnodigen om deze lichtjes aan te steken wanneer we in de Ark de lichtjes aansteken voor de mensen die we deze morgen bij name noemen.

De Covid pandemie tekent dit jaar ons gedenken. Het afscheid van een geliefde stervende en de uitvaart konden soms enkel in kleine kring plaatsvinden. Afstand houden, beschermende kleding moeten dragen: het hinderde om heel nabij afscheid te nemen, mee te leven en te troosten.

En breder: wereldwijd zijn velen, ook zorgverleners, gestorven na een besmetting. Indirect kostte o.a. het uitstel van andere medische zorg, het wegvallen van vaccinatieprogramma’s voor kinderen en de toegenomen honger mensenlevens.

We zullen ook dit leed gedenken in het Licht van Christus.