Jubileum Ds. Ronald Blokland

Op 23 augustus van dit jaar zal Ronald Blokland Deo volente 25 jaar verbonden zijn als predikant aan onze Ark-gemeente. Zijn intrededienst was op 23 augustus 1998 om 14.30 uur in de Ark.

Aan dit jubileum willen wij op gepaste wijze aandacht geven op zondag 20 augustus. Ds. Blokland is dan zelf de voorganger.

Wij hopen als kerkenraad, dat u in groten getale aanwezig zult zijn om dit jubileum samen als Ark-gemeente te vieren. Onze voorzitter zal Ronald toespreken en natuurlijk zal er na afloop wat lekkers bij de koffie zijn. Dus a.s. zondag de 26e , van harte welkom om 10 uur.

Namens de kerkenraad,
Henk Hiemstra.