Kindernevendienst data

Op de volgende datums is er kindernevendienst in de Ark:

9 januari 2022

23 januari

6 februari

20 februari

6 maart ( start veertigdagentijd)

20 maart

3 april

17 april ( Pasen)

1 mei Geen kindernevendienst!

8 mei

22 mei

5 juni

19 juni

3 juli

Zie ook de pagina van de Kindernevendienst.