Kindernevendienstleiding versterkt!

Na de oproepen voor extra leiding bij de kindernevendienst zijn er voldoende gemeenteleden opgestaan, dank hiervoor!

Concreet betekent dit dat vanaf zondag 7 maart de kindernevendienst weer wekelijks kan draaien, wees welkom!