Kringwerk in De Ark

Op 11 februari werd ik bevestigd als ouderling met een bijzondere taak voor het kringwerk in De Ark. Ik deelde toen met u mijn idee: in kringen van gemeenteleden samen de bijbel lezen verdiept ons eigen geloof, maar biedt ook een mogelijkheid om mensen van buiten De Ark een plek voor ontmoeting, gesprek en geloofsgroei te bieden. Veel van jullie zeiden mij na afloop van de dienst dat dit idee je aansprak. Tijd voor een tussentijds bericht.

We -een aantal van jullie, waaronder ds. Blokland- zijn aan de slag gegaan om een mooi programma te maken over het Evangelie van Mattheüs. Het is een rooster voor 20 bijeenkomsten in het seizoen 2024 / 2025, en materiaal voor de gespreksleiders.

Een bijbel- en geloofskring wordt bij iemand aan huis gehouden (maar desgewenst kan het ook in De Ark). Na de ontvangst met koffie en thee begint elke bijeenkomst  met het lezen van een bijbelgedeelte en een ‘rondje’, waarin iedere deelnemer kan vertellen wat haar/zijn eerste indruk is. Daarna heeft de gespreksleider vragen bij de hand om het gesprek verder te brengen.

De kerkenraad hoopt dat velen van jullie zich uitgenodigd voelen om aan dit programma mee te gaan doen. Startzondag 8 september zal een bijzondere dienst zijn, omdat we dan in groepjes het eerste onderwerp bespreken, om een beetje te proeven aan dit idee.

Verschillende kringen

De een wil een kring op een doordeweekse avond, de ander liever op een doordeweekse ochtend of middag. We denken dat er belangstelling is van senioren, maar ook van jongvolwassenen, of voor de middenleeftijd. Het zou mooi zijn als dat al vóór de Startzondag duidelijk is. Dan kunnen we echt een aanbod voor iedereen maken en vanaf de Startzondag beginnen.

Wilt u of wil jij daarom aan mij doorgeven of je mee wilt doen en wat voor jou een goed moment is (gijsencorrie@gmail.com)? Als u een reactie per mail niet zo prettig vindt, kan het ook mondeling, een keer na de kerkdienst, of telefonisch (0346 590 505). Vanaf half augustus zullen er ook nog inschrijflijsten in De Ark liggen, na de dienst.

Bedenk: je zit nergens meteen met huid en haar aan vast. Je mag het eens een poosje proberen, en is het dan toch niet iets voor jou, dan mag je ook weer stoppen.

Gespreksleiders

Elke kring heeft een gespreksleider en iemand die haar/hem ondersteunt. In de komende maanden zal ik sommigen van jullie vragen, of je het mooi zou vinden om dat eens te proberen. Maar, dan is het ook belangrijk te weten hoeveel kringen er van start zouden kunnen gaan. En ook daarom is het belangrijk dat u of jij je van tevoren opgeeft.

Gijs de Jong