mARKtplaats De Ark

Op 29 en 30 oktober heeft de marktplaatsbraderie plaatsgevonden. In dit weekend bestond het kerkgebouw 45 jaar. De opening werd verricht door ds. Ronald Blokland en de cheque werd in ontvangst genomen door de voorzitter van de kerkenraad René van Ingen. De organisatie kan terugkijken op een gezellige braderie met een opbrengst van € 2650.

We kunnen gelukkig constateren dat er weer voldoende vrijwilligers waren om een dergelijke braderie te kunnen organiseren.

De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de Ark-gemeenschap.