Nieuwe reeks minicolleges Hoe een lied het vuur in ons aanwakkert

In oktober starten wij de zesde reeks minicolleges waarin we liederen van dichter/theoloog Huub Oosterhuis behandelen. Hij heeft een belangrijke rol vervuld bij het omzetten van liederen in de Nederlandse taal. De teksten werden hierdoor beter verstaanbaar en mensen werden door deze teksten geraakt, getroost, aangestoken. Veel mensen hebben wel een lied van Oosterhuis dat met hen mee trekt door het leven.
De colleges starten om 20:00 uur, duren ongeveer een half uur en worden gehouden op maandagen in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 Maarsenbroek. Na het college is er een nagesprek dat tot uiterlijk 21:30 duurt.
De colleges worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl/RK Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek. U kunt de colleges ook op een later tijdstip bekijken.

De collegereeks ziet er als volgt uit:

 • Maandag 2 oktober: Jos van Os
  Lied: Aan de voet van de berg
  Liederen, met de Bijbel als inspiratiebron, kunnen je dragen en bezielen, kunnen mensen dichter bij elkaar brengen. En liederen kunnen instrumenten zijn tot dieper bewustzijn omdat een diepere religieuze en mystiek laag wordt geraakt.
 • Maandag 9 oktober: Marlies de Meij
  Lied: Gij peilt mijn hart en doorgrondt mij
  In dit lied is psalm 139 hertaald. Van de meditatieve melodie en de tekst gaat troost uit. In dit college gaan we op zoek naar waar die troost dan in zit en hoe dat met ons leven is verbonden.
 • Maandag 16 oktober: Gied ten Berge
  Lied: Lied tegen de derde wereldoorlog
  Dit lied werd in vele vredesweken gezongen: gedragen, bezwerend. Staan we nu er in Europa oorlog woedt tot aan de tanden bewapend met de mond vol tanden? Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
  Lastige woorden soms, die aandacht vragen voor daders en slachtoffers en daardoor ons confronteren met (ethische) dilemma’s.
 • Maandag 23 oktober: Gerben Groenewoud
  Lied: Veel te laat heb ik je lief gekregen

  Dit lied is gebaseerd op teksten van Augustinus en gaat over vrede. Het verkennen van de Bijbelse achtergrond van dit lied draagt bij aan een beter verstaan van de tekst en de actuele betekenis hiervan in het hier en nu.
 • Maandag 30 oktober: Hans Boerkamp
  Lied: Wat ik gewild heb

  We zijn een gemeenschap waarin de gemiddelde leeftijd toeneemt. We worden ouder en velen van ons zijn de laatste hoofdstukken van hun levensboek aan het schrijven. Het besef dat het einde nadert neemt toe en daarmee ook de behoefte om een balans op de maken. Het lied daagt ons uit en helpt ons daarbij.

We sluiten de collegereeks af met een woord- en liedviering op woensdag 8 november om 19:30 uur in de Verrijzeniskerk in Maarssenbroek waarin de behandelde liederen worden gezongen door het koor Moea.

Bob Smits