Nieuwe reeks minicolleges voor de vastentijd

Hoe kom ik de nacht door?

De nacht staat voor de momenten in ons leven waarin alles duister is, waarin we ons godverlaten voelen. Voor de momenten waarop we ons machteloos voelen. Of momenten dat je geen handvatten meer ziet om tegen zinloosheid te strijden. Het zijn de momenten waarop het lijkt of alles tot stilstand is gekomen.
In de vastentijd starten wij de zevende reeks minicolleges met dit thema. Wij hebben vanuit verschillen gezichtspunten wijsheidsliteratuur geraadpleegd. Wij zijn daarbij uitgekomen bij de bijbelwetenschappers, mystici, theologen, filosofen, psychologen en psychiaters. En natuurlijk hebben we geen antwoorden gevonden, maar openen de auteurs die we hebben geraadpleegd vensters voor ons. Vensters die tot steun kunnen zijn of die je helpen om ander tot steun te zijn.
De colleges starten om 20.00 uur, duren ongeveer een half uur en worden gehouden op maandagen in de Verrijzeniskerk Reigerskamp 611 Maarsenbroek. Na elk college is er een nagesprek dat tot uiterlijk 21.30 duurt.
De colleges worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl/RK Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek. U kunt de colleges ook op een later tijdstip bekijken.

De collegereeks ziet er als volgt uit:

 • Maandag 26 februari
  Godverlatenheid door Hans Boerkamp
  ‘Het oude is voorbij en iets nieuws is nog niet in zicht’. Dat is de teneur van het boek van Tomás Halik: ‘de namiddag van het Christendom’. Hij is op dit moment een van de meest toonaangevend katholiek denkers en is adviseur van de paus.
  Halik vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen dat we als kerk in de crisis van de nacht zijn beland. Belangrijker nog is zijn vraag: Hoe kom ik, hoe komen wij we de nacht door en waar moeten we kijken om het eerste ochtendlicht te zien?

 • Maandag 4 maart
  Vertroosting door Bob Smits
  In het boek Vertroostingen vertelt Dirk de Wachter (psychiater-psychotherapeut) zijn persoonlijke verhaal van zijn confrontatie met een levensbedreigende ziekte. Hij heeft daarbij nagedacht over vragen als: als een mens in misère zit, wat helpt dan? Wat doen we wanneer het noodlot ons treft? Waar vinden we troost?

 • Maandag 11 maart
  Van machteloosheid naar zinvolle invulling door Marlies de Meij
  Oud worden willen we allemaal, maar oud zijn blijkt voor veel mensen moeilijker dan gedacht. Het lichaam slijt, er zijn veel verlieservaringen en door de maatschappij wordt er vaak niet bepaald positief naar de ouderen gekeken of over ouderen geoordeeld. Oud zijn kan een zware taak zijn. “Ik word een last voor mijn kinderen, voor de maatschappij. Mag ik er nog wel zijn? Heeft het allemaal nog zin?’, klinkt vaak de verzuchting.

 • Maandag 18 maart
  De nacht, schuilplaats van God door Nico Bulter
  Gregorius van Nyssa, bisschop in de vierde eeuw, zegt: in onze zoektocht naar God is het onontkoombaar om de nacht te betreden. De nacht is immers de schuilplaats van God. Denk aan Mozes, die op de berg de duisternis binnentreedt en God ontmoet. Denk aan Samuel, die geroepen wordt in de nacht. Mystieke schrijvers hebben veel nagedacht over de ervaringen van de nacht. Die ervaringen worden geduid als afwezigheid van God, en vaak volgt daarop een intense beleving van Gods aanwezigheid. De duisternis scherpt onze waarneming, en dan is er meer te zien dan je denkt.

U bent van harte welkom.
Contact Gerben Groenewoud en Bob Smits (Tel. 06 20495818)