Oecumenische dienst 5 mei: Vrede, peace, Frieden, shalom, salaam, paix

Op 5 mei gaan we het tachtigste jaar in van de vrede waarin we sinds de Tweede Wereldoorlog leven. Volgend jaar jaar op 5 mei zullen we dat vieren. Hoe? Uitbundig? Dankbaar? Of zijn we er verlegen mee…  Want wat maken we er -wereldwijd- van.  Er is steeds meer onvrede, er zijn steeds meer kloven, steeds méér groepen mensen staan vijandig tegenover elkaar. Laten zich niet gezeggen.  Doen wat ze zelf willen. Er is een gebrek aan sympathie voor minder bedeelden, voor vreemdelingen, voor vluchtelingen. Er is een gebrek aan empathie, aan meevoelen met allerlei mensen die het minder hebben dan wij, westerse mensen.  Op 5 mei is er in De Ark een oecumenische dienst, bedacht en georganiseerd door de gemeente/parochie van de Ark en de Verrijzeniskerk. Iedereen die het bovenstaande ter harte gaat, is welkom! Regelmatige kerkganger of niet. Voorgangers zijn Jos van Os en ds Aleida de Hoog uit Driebergen.