Oecumenische thema-avonden Raad van Kerken Maarssen

De Raad van Kerken Maarssen, nodigt u uit voor 2 oecumenische thema-avonden. Als christenen zullen wij met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van geloof en geloofsgemeenschap.

Op 17 februari in de Hoeksteen, om 20.00 uur, wordt door pastor Jos van Os en ds. Eddy de Kruijf de thema-avond “Van U is de toekomst” verzorgd. “Van U is de toekomst” is het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland. Aan de hand van de bede uit het Onze Vader “Uw Koninkrijk kome” (Mattheus 6: 10) zullen wij ons bezinnen op dit thema en met elkaar hierover in gesprek gaan.

Op 6 april in het “Honk “, ontmoetingsruimte van de Dorpskerk (achter de kerk), om 20.00 uur, wordt door ds. Corinne Groenendijk de thema-avond “Hoe leef ik groen en gelovig” verzorgd. Zij heeft zich in dit onderwerp verdiept en er een boekje over geschreven. Verschillende werkvormen bieden ons gezamenlijk bezinning op de zo urgente thematiek van klimaat, duurzaamheid en toekomst.

“Van U is de toekomst”: oecumenisch gesprek naar aanleiding van het PKN jaarthema.

De afgelopen anderhalf jaar was anders dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Toch ging het leven door. Hoe kijken we nu aan tegen onze toekomst? Welke uitdagingen of zorgen heb je en welke nieuwe mogelijkheden en zegen ervaar je? Jezus leert ons in het Onze Vader bidden ‘uw koninkrijk kome’.  Wat betekent het voor jou dat wij leven in de verwachting van Gods Koninkrijk dat komt? En wat betekent dat concreet voor deze tijd met alle onzekerheden, zorgen en uitdagingen? En waar zie je iets van Gods aanwezigheid? Dominee Eddy de Kruijf en Pastor Jos van Os uit Maarssen geven een voorzet. Daarna gaan we met elkaar in gesprek rond deze belangrijke vragen.

Datum: 17 februari 2022, 20.00 – 22.00 uur in “de Hoeksteen”.
Begeleiding:       Ds. Eddy de Kruijf en pastor Jos van Os, Raad van Kerken in Maarssen
Aanmelding:       wulde004@planet.nl

Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We laten ons deze avond inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral leven vanuit de vreugde die de liefde van God zoals die weerspiegeld wordt in de schepping, je geeft.

We zullen ontdekken hoe je vanuit die waarden stappen kunt zetten om duurzaam te leven. Het gaat om waarom je wilt verduurzamen, welke keuzen meer en minder verschil maken en hoe je verduurzaming en een eerlijke verdeling verbindt. Na een presentatie gaan we in gesprek; welke eerste stap zou je zelf bijvoorbeeld willen zetten? Je zult ontdekken hoe bijzonder het is om hier samen over na te denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën om mee aan de slag te gaan.

Datum: 6 april 2022, 20.00 – 22.00 uur in “Het Honk”
Begeleiding:       Ds. Corinne Groenendijk, Raad van Kerken in Maarssen
Aanmelding:      wulde004@planet.nl