Oranjebraderie De Ark

We kunnen terugkijken op een prachtige Oranjebraderie op Koningsdag rond De Ark.

Het weer was mooi en vanaf het eerste optreden van de dansgroep was het druk.

Met ruim zeventig vrijwilligers hebben we de klus geklaard. We mochten ook weer nieuwe en jonge Arkers verwelkomen bij de organisatie. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie hulp.

Na afloop kon onze nieuwe voorzitter Leonard van Dijk trots mededelen dat we  €7000,00 netto hadden opgehaald voor drie goede Ark-doelen en voor onze kerk. Ruim € 2300,00 meer dan verleden jaar.

Op dinsdag 23 mei om 20:00 uur gaan we in De Ark evalueren. Hartelijk welkom.

Oranjebraderiecommissie De Ark