Parochiële Gesprekstafel

Iedereen welkom!

Op 21 maart, 25 april en 6 juni organiseert de Heilig Hartkerk een Geprekstafel. Deze Gesprekstafel brengt mensen bij elkaar die samen zoeken naar wat het dagelijks leven de moeite waard en mooi maakt. Iedereen is welkom, mensen die zoeken naar zingeving en naar momenten waarop de verbinding met de ander en de Ander kunnen worden ervaren. De eerste tafel heeft als thema “Verdraagzaamheid”. De deelnemers worden uitgenodigd zelf ook onderwerpen in te brengen. Onder leiding van de gespreksleider zal er over het onderwerp van gedachten gewisseld worden. Wil je meedoen? Meld je aan bij: secretariaat@hhart-maarssen.nl

Gea Wulder,
Secretaris Raad van Kerken Maarssen