Spaardoosje 40 dagentijd!

Alles komt goed, dat is het thema voor de komende 40-dagentijd.

Dat kan makkelijk klinken, maar voor veel mensen op deze wereld is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn dit woorden van hoop want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

Om daar al iets van te laten zien treft u (als u in Maarssenbroek woont) een spaardoosje aan bij het kerkblad. Het doosje moet nog even in elkaar gevouwen worden. Met dit doosje kunt u sparen in de veertig dagentijd. Het doosje is als een bouwsteentje. U kunt zo een steentje bijdragen voor Libanon. Voor kansen voor jongeren in achterstandswijken in Beiroet. U steunt met uw gift in het doosje het jongerencentrum Manara. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hun trauma’s te verwerken, ze krijgen er huiswerkbegeleiding en kunnen een vak training volgen. Alles komt goed?! Dankzij de liefde en aandacht die jongeren in het Manara Youth Center krijgen, durven zij hierin te geloven.

Het verhaal van Mukhtar:

Een rustige jeugd heeft de Syrische Mukhtar (18) nooit gekend. Voor zijn tiende ontsnapt hij twee keer aan een bombardement in Aleppo. Hij vlucht met zijn familie, moet als kind werken in Libanon. Met zo’n jongen kan het fout aflopen. Een jongerencentrum in Beiroet biedt een veilige thuisbasis voor tieners zoals Mukhtar.
“Ik was acht jaar toen het oorlog werd in Syrië. Voor een deel ging mijn leven in Aleppo gewoon door met eten, drinken, werken. Op een dag ging ik met mijn vader naar de markt. Plotseling hoorden we vliegtuigen overkomen. Mijn vader duwde me onder een marktkraam, om dekking te zoeken. De bommen vielen precies op de markt. Ik herinner me nog precies het enorme lawaai en de paniek. Wat ik zag was onbeschrijfelijk…………..
Het hele verhaal van Mukhtar en meer verhalen van Syrische jongeren in Libanon kunt u hier lezen.

De doosjes kunnen ingeleverd worden in de Ark op Palmzondag 10 april of met Pasen 17 april 2022. Geen doosje bij het kerkblad? In de Ark liggen ze voor u klaar.

Ook kunt u uw gift overmaken op het nieuwe rekeningnummer: NL55 RABO 0372 663559 t.n.v. CVD protestantse gemeente Maarssen o.v.v. 40 dagentijdactie.