Startzondag 10 september 2023

We beginnen het nieuwe seizoen met een gezamenlijk ontbijt. Om 8:30 uur. We blijven daarna aan tafel om de dienst te vieren. Na de dienst is er de open microfoon, de uitreiking van de bedankjes, koffie met lekkers en ontmoeting. De jongeren hebben een eigen programma en er zijn spelletjes voor de kinderen. Het is tevens ziekenzondag zodat er weer presentjes zullen zijn om mee te nemen en uit te delen. En ’s middags kunnen we mee wandelen met Rob Overbeek in het park rond Nijenrode.
We lezen Efeziërs 3: 1-20. Met daarin de beroemde woorden dat we als gelovigen alleen samen de lengte, breedte, hoogte en diepte kunnen begrijpen van de liefde van Christus. We hebben elkaar plaatselijk, landelijk en wereldwijd nodig. Daar komt ook het nieuwe jaarthema van de PKN vandaan: Ga Mee: een uitnodiging tot werkelijke oecumene. In eigen kerk, tussen kerken en zelfs samen met alle mensen van goede wil. Wat dat betreft zijn we aardig op weg: er zullen weer gezamenlijke diensten komen met de Open Hof, we zullen de oecumenische diensten met de Verrijzenis uitbreiden, en we hebben alle kerken een uitnodiging gestuurd om mee te doen met de Musical Ruth die we komend jaar gaan doen. Welkom!

Mensen die willen helpen bij de voorbereiding van de startdienst zijn van harte welkom.