Startzondag 26 september

Zondag aanstaande een startdienst, bijna een ‘normale’ startdienst! Tijdens de dienst zal een groot deel van de zangers van afgelopen tijd een bijdrage leveren in de liederen.

Tevens zal er een moment van open microfoon zijn waarin u als gemeente van u kunt laten horen!
Zoekt u mensen om uw idee samen een start te geven?
Heeft u een activiteit waarvan u denkt dat gemeenteleden hier net zo enthousiast worden als uzelf? Deel dit tijdens de dienst!

Vooraf even aanmelden voor deze open microfoon is wenselijk, maar niet verplicht. Neemt u in dat geval even contact op met ds. Ronald Blokland?

Tot zondag!