Steek een kaars aan voor vrede in de Oekraïne (2)

Als gezamenlijke kerken van Maarssen en Tienhoven nodigen we alle inwoners uit om de komende zondagavonden stil te staan bij de afschuwelijke inval in Oekraïne en het leed dat de mensen daar treft en geld in te zamelen. Zolang er geen wapenstilstand is zullen we dit alle zondagen doen.

Welkom in de Heilig Hartkerk, Maarssen-dorp op zondag 10 april van 18.30 tot 19.00 uur om een kaars aan te steken. Aansluitend oecumenisch vredesgebed om 19 uur.

Welkom in kerkcentrum De Ark, Maarssenbroek, iedere woensdagavond van 18 tot 19 uur om een kaars aan te steken. Aansluitend stilte meditatie om 19 uur.
In verband met de vesper is er woensdag 13 april geen vredesgebed/ geen kaars aansteken.

Welkom in de kerken in Maarssen en Tienhoven, zie ook www.kerkpleinMaarssen.nl