Stichting Brazos Abiertos

De meesten van jullie zijn op de hoogte van de werkzaamheden van Jordi en Ria Bosch in de woestijn van Lima in Peru. Dit jaar vieren ze het 10-jarig bestaan van hun stichting : Brazos Abiertos.

Zij kunnen met dankbaarheid terugkijken op een gezegende periode, waar ze in de woestijn van Lima een project zijn gestart voor de kansarme gezinnen. Vanuit de huidige situatie, waar ze een basisschool en een multifunctioneel kerkcentrum van hout hebben gebouwd, zijn ze op dit moment bezig met het neerzetten van een stenen gebouw op eigen grond. Op de foto is het eerste deel van het gebouw (basisschool) gerealiseerd, dankzij de vele giften welke zij over de gehele wereld hebben ontvangen.

De plannen voor deel twee (kerkcentrum, school en multifunctionele ruimtes) zijn gereed, echter de financiële middelen ontbreken nog. Wilt u dit project steunen dan kunt u uw gift overmaken naar bankrekening: NL25ABNA 0553527991 van Sichting Shailoh, o.v.v. constructie fase 2.

Op 7 november a.s. zal in de goede-doelenactie van de Ark e.e.a. toegelicht worden. Na de kerkdienst zal er wederom voor verschillende goede doelen een markt zijn, waar u ook Peruaanse spulletjes kan kopen. Van harte bevelen wij deze goede doelen bij u aan.

Groeten,

Willem en Gerrie Bosch.