Zondagse collecte

Uw bijdrage voor de zondagse collecte kunt u overmaken naar 

bankrekeningnummer NL26RABO0116372621 t.n.v. College van diakenen PGMaarssen

Als u gebruik maakt van de Givt app, dan gaat uw bijdrage naar hetzelfde nummer.