Voedselactie 2023

Geen zoethoudertje maar een voedselpakket!

Geen zoethoudertje maar een pakket!
Ook dit jaar organiseren we weer onze voedselactie onder het motto: “geen zoethoudertje maar een voedselpakket”.
Geen zoethoudertje maar een concreet pakket met daarin soep, macaroni, thee, meel etc. Allemaal producten die direct van pas komen. Een voedselpakket is voor kwetsbare mensen in Oost-Europa meer dan alleen een doos met voedingsproducten. Juist in de tijd voor kerst is het voor hen een bemoediging om de hoop niet op te geven. Gods zorg voor hen kan zichtbaar worden door uw hulp!

Helpt u mee?

Wij vragen u om voor een (deel van) een voedselpakket te zorgen. Voor Zending over Grenzen zamelen we geld in om pakketten uit te delen rond kerst. De producten laten we kopen in het land waar ze uitgedeeld worden. De producten zijn daardoor direct herkenbaar en het stimuleert de economie ter plekke.

Hoe organiseren we het inzamelen?

We vragen u het geld over te maken op rekeningnummer: NL55 RABO 0372 6635 59 t.n.v.
CVD Protestantse Gemeente Maarssen o.v.v. voedselpakkettenactie. Ook kunt u onderstaande
QR-code gebruiken welke u scant met de GIVT app. Het bedrag dat u zo overmaakt is voor de voedselpakkettenactie.

Wilt u liever contant geld of collectebonnen inleveren? Stop het geld of de bonnen in een envelop, plak hem dicht en schrijf op de buitenkant “voedselpakkettenactie”. Lever de envelop in bij De Ark.

Namens de Werkgroep Kerk in Actie M’broek,

Hartelijk dank!

PS: Voor ongeveer € 29,50 kan 1 voedselpakket gekocht worden.