Voedselactie KIA 2021, hartverwarmend!

De werkgroep KIA van de Arkgemeente organiseert ook dit jaar weer een actie om voedsel in te zamelen. Zoals altijd kondigen wij deze actie op een speciale wijze bij u aan. Bij het kerkblad dat in Maarssenbroek wordt rondgebracht, krijgt u van ons een attentie in een envelop. Wij vragen u voor een “hartverwarmer” te zorgen voor oudere mensen en gezinnen in armoede in Oost Europa.  Voor Zending over grenzen zamelen we geld in om voedselpakketten uit te delen rond de kerst. De producten laten we kopen in het land waar ze worden uitgedeeld. In het pakket wat wordt uitgedeeld, zit naast levensmiddelen als thee, pakken soep, rijst en macaroni ook een boek of bijbel. 1 voedselpakket heeft de waarde van 25 euro. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan! Elke bijdrage is een steun in de rug voor de allerarmsten in Oost-Europa. Mocht u onze attentie nou niet in uw brievenbus treffen, dan zijn er nog een aantal beschikbaar in de Ark. Alle bijdragen voor deze actie zijn welkom tot en met zondag 7 november. Wij vragen u het bedrag zoveel mogelijk over te maken op het rekeningnummer: NL26 RABO 0116 3726 21 t.n.v. Collega van Diakenen o.v.v. voedselpakkettenactie. U kunt ook contant geld of collectebonnen inleveren per envelop. Wilt u dan op de buitenkant van de envelop vermelden: voedselpakkettenactie. Alvast heel hartelijk dank, over de voortgang van de actie zullen wij u tussentijds informeren. Zending over grenzen is een christelijke organisatie en is ANBI geregistreerd. Al meer dan 40 jaar biedt deze organisatie hulp aan duizenden kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa, als u nog meer wilt weten over Zending over grenzen: www.zendingovergrenzen.nl