Zangdienst 21 april

Zondagavond 21 april is er weer een zangdienst in kerkcentrum De Ark waarbij het gospelkoor Sound of Celebration uit Alphen muzikaal zal meewerken. De samenzang van bekende liederen zal ondersteund worden door het koor en de pianist Tim Hermsen. De predikant van de Ichthus Gemeente uit Maarssendorp, dominee Eddy de Kruijf zal de overdenking verzorgen met het thema: “Geloof, Hoop en Liefde”. De dienst  begint om 19.00 uur. Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar.