Periodieke Giften

Bedankt voor uw getoonde interesse in het doen van periodieke giften. 

Als gemeenteleden maakt u met uw bijdrage het werk van onze gemeente mogelijk. Daar zijn we u zeer dankbaar voor, want onze gemeente kan niet zonder uw gift. 

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente of diaconie. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 52%. 

Met de Schenkcalculator op http://pkn.schenkcalculator.nl/  kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. De website laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u dat wilt doen. Want op die manier kunnen we het werk van de gemeente ook de komende jaren blijven voortzetten. 

Heeft u eventueel vragen, dan kunt u contact opnemen met akb@arkgemeente.nl 

Mocht u geen vragen hebben en gelijk het formulier in willen vullen, dan kunt u onderstaand formulier downloaden

Een rekenvoorbeeld: 

Stel u overweegt € 400,- bij te dragen en uw bruto maandinkomen is € 2.500,-. Bij een leeftijd jonger dan 65 jaar geldt het belastingtarief van 42%. De drempel voor belastingaftrek is 1% van het jaarinkomen en is in dit geval dus € 300,- (1% van 12 maal € 2.500). Van uw gift van € 400,- is dus slechts € 100,- aftrekbaar. Die aftrek van € 100,- leidt bij het tarief van 42% tot een belastingbesparing van slechts € 42,-. U draagt dan dus zelf uiteindelijk netto € 358,- bij. 

De drempel van 1% van uw inkomen vervalt bij een periodieke gift (dit is een jaarlijkse vaste bijdrage gedurende minimaal vijf jaar). Door deze periodieke gift kunt u jaarlijks de volle € 400,- van uw inkomen aftrekken. Dat bespaart u € 168,- belasting (42% van € 400,- is € 168,-). Uw netto lasten zouden dan per saldo nog slechts € 232,- in plaats van € 358,- zijn. Dat betekent voor u een flink voordeel! 

Wij hopen natuurlijk dat u uw belastingbesparing geheel of gedeeltelijk aan de kerk wilt doorgeven. Bij gelijkblijvende netto lasten voor uzelf kunt u door deze extra aftrek in dit voorbeeld zelfs € 617,- in plaats van € 400,- aan de kerk schenken! 

N.B.: Er is geen extra voordeel indien u aan andere goede doelen al minstens 1% van uw inkomen schenkt. De drempel is dan immers al bereikt en het meerdere is toch al aftrekbaar. In dat geval is het voordelig om niet alleen bij uw gift aan de kerk, maar ook bij uw andere goede doelen zo’n periodieke gift toe te zeggen. Vrijwel alle goede doelen met een ANBI-status bieden die mogelijkheid, vaak al voor giften vanaf € 50,- per jaar.