30 januari: Toren van Babel

Met het verhaal over de toren van Babel eindigt het eerste deel van het bijbelboek Genesis. De schrijvers vertellen in de verhalen in dit eerste deel over hoe de wereld gemaakt is, hoe de mensen in de wereld komen, en hoe zij overal terechtkomen. Het verhaal over de toren van Babel volgt op het verhaal over Noach en de grote overstroming. In Genesis 10 begint een lijst met de nakomelingen van alle zonen van Noach. Die lijst wordt in Genesis 11:1-9 onderbroken door het verhaal over de toren van Babel. De lijst gaat in Genesis 11:10 verder, maar dan alleen met de nakomelingen van Sem, de zoon van wie de Israëlieten afstammen. Hierna beginnen de verhalen over de stamvaders en stammoeders van Israël.

Het verhaal van de toren van Babel en de mensen die elkaar niet meer verstaan, past mooi bij het verhaal van Pinksteren uit Handelingen 2. Ook daar is sprake van veel verschillende talen, maar dan juist op een positieve manier: iedereen verstaat de boodschap van de leerlingen van Jezus in zijn of haar eigen taal.