Stichting Stinica

De familie de Groot uit Fazantenkamp heeft uit persoonlijke betrokkenheid de Stichting Stinica opgericht. Silvia de Groot-Ruiz is namelijk geboren in Mexico en woont nu dus in Maarssenbroek. Zij besloot uit het diepst van haar hart iets te willen betekenen voor de straatkinderen in Mexico. Daarom is zij met anderen het werk van STINICA in Mexico begonnen. Stinica is de afkorting voor Niños de la Calle -straatkinderen.

Stinica vindt dat alle kinderen en jongeren de kans verdienen om op te groeien in een veilige omgeving, waarin primaire levensbehoeften als voedsel, kleding en onderdak vanzelfsprekend zijn. Waarbij het volgen van onderwijs voor ieder kind en iedere jongere een reële mogelijkheid vormt om zich te ontwikkelen en de basis te leggen voor een zelfstandig leven.

Missie
Stinica ziet het als haar missie om deze visie uit te dragen en daadwerkelijk vorm te geven. Geïnspireerd door de persoonlijke ervaringen van de oprichters in het vrijwilligerswerk ter plaatse, richt Stinica zich op de opvang van straatkinderen en -jongeren in Mexico. Door allerlei oorzaken komen kinderen soms al op heel jonge leeftijd in het harde straatleven terecht. Daar worden zij blootgesteld aan prostitutie, drugsgebruik, diefstal en andere criminele activiteiten.

Stinica draagt actief bij aan het bieden van onderdak, voeding en scholing aan deze kinderen en jongeren. Zij draagt zorg voor een veilige omgeving waarin de kinderen met liefde en aandacht tegemoet worden getreden en probeert de beschadigingen die zijn opgelopen door opvoeding en omgeving te herstellen. Hiertoe biedt Stinica psychologische ondersteuning. Hierdoor kunnen de kinderen zich verder ontwikkelen tot onafhankelijke, zelfstandig wonende en werkende leden van de maatschappij

Meer informatie vind u op hun website www.stinica.nl.