Nieuws uit Lima (Shailoh)

Jordi en Ria Bosch zijn met hun 3 kinderen vanaf 2011 werkzaam in de sloppenwijken van Lima, Peru. Zij hebben de bediening ´Brazos Abiertos´ opgericht, wat ´Open Armen´ betekent. De bediening is gericht op het herstel van het oorspronkelijke gezin en hiervoor worden diverse programma´s aangeboden. Kleuterschool, naschoolse opvang, vrouwenclub, individuele en familie counseling, kerkdiensten, tienerwerk en nog veel meer. 


 Het werk is erg zwaar, maar dankbaar! Vele vruchten mochten er al geplukt worden door het werk van het inmiddels steeds groter wordende team. 

Lima2016

´Ik wist niet dat ik  in staat was om iets te maken wat anderen mooi vinden,´is een veel gehoorde opmerking van vrouwen, van wie hun zelfgemaakte sieraden zijn verkocht aan bezoekende mensen. 

Eén van de moeders van onze kleuters vertelde: ´Ik had ruzie met mijn man en het liep hoog op. Toen kwam ineens mijn 4-jarige dochter binnen en zei:´Papa, je moet vergeving vragen aan mama. En mama, je moet vergeving vragen aan papa. Dit is niet wat de Here God ons heeft geleerd om met elkaar om te gaan en ik was in mijn kamer voor jullie aan het bidden.´ Moeder en vader gingen vervolgens op de knieën en vroegen vergeving aan elkaar, aan hun dochter en aan God. Het begin van herstel van een gebroken gezin. 

Mocht u meer willen weten van het werk, kijk dan op www.shailoh.org , www.brazosabiertos.net of meldt u aan voor de nieuwsbrief op info@shailoh.org  .

Interesse om langs te komen? 

Jordi en Ria ontvangen ook vrijwilligers voor korte en lange termijn. Voor meer informatie, schrijf dan naar Jordi.ria@gmail.com 

Jordi en Ria leven volledig van giften. Wilt u hen ook eenmalig of maandelijks ondersteunen? Maak dan uw gift over op IBAN NL25ABNA055.35.27.991 tnv St. Shailoh te Gouda.