Stichting Cusco-Peru

Sinds 1982 is onze Stichting actief in Peru, in de omgeving van Cusco. We starten met de steun aan Vilma Olivera, die later overging in de steun aan Walter en Tineke Meekes. Nu zijn we een onderdeel van de landelijke Stichting HoPe.

Er is veel werk verricht om basisvoorwaarden voor een menswaardig bestaan te verwezenlijken. Daarnaast zijn er ongeveer 200 scholen gebouwd voor basisonderwijs en 3 scholen voor voortgezet onderwijs.

Dat alles met respect voor hun eigen cultuur, dus bijvoorbeeld onderwijs in Quechua (indianentaal) met als 2e taal Spaans. Er functioneert een brandwondencentrum en er is kassenbouw ter verbetering van de voedselvoorziening.
De leerkrachten worden steeds weer bijgeschoold.

Alles is inmiddels overgedragen in Peruaanse handen met Walter Meekes als supervisor. De scholenbouw staat minder op de voorgrond maar nu is de focus op verdieping en zorgen, dat de verbeteringen blijvend zijn. Alles is mede mogelijk gemaakt door de voortdurende steun vanuit de Arkgemeente. Daarvoor wil ik de Ark namens de Stichting Cusco-Peru Maarssen hartelijk bedanken. We hopen nog lang van jullie steun gebruik te kunnen maken.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op www.stichtinghope.org

Namens de Stichting, Rob Overbeek
Ons bankrekeningnummer is : IBAN NL 18 RABO 0380422867