Jaques en Maudy in Chili

De website van Jacques en Maudy is tijdelijk niet bereikbaar.

Helaas is hun rugzak met persoonlijke spullen gestolen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze de website tijdelijk uit de lucht moeten halen.
(1 mei 2024)

‘El Señor de la cosecha’ (de Heer van de oogst) (April 2024)

Het is goed steeds in gedachten te houden dat God de Heer van de oogst is. En dat Hij de opbrengst overziet. Wíj concentreren ons op de taak, en dat is zaaien. Wie in zending zich teveel laat leiden door het kijken naar resultaten, komt bedrogen uit. Want, terwijl het zaad in de grond ontkiemt, is er bovengronds weinig zichtbaar. En moeten er soms ook een paar buitjes overheen, voordat de oogsttijd aanbreekt.

Nu ons twee-jaars project ‘mobilisatie & membercare’ bijna ten einde komt, past een terugblik. Ons westers resultaatgericht denken zit daarbij in de weg. ‘Wat is er bereikt?’ ‘Was het de moeite en de investering waard?’ Enzovoort. Het antwoord op dat laatste is volmondig Ja!

De volgende opmerking uit de kerken hier mag daarbij als markeerpunt gelden: ‘door jullie cursus over zending aangevuld met jullie persoonlijke ervaringen, is een andere manier van denken ontstaan, ook om vanuit missiologisch perspectief de Bijbel te lezen.’ Het begin is er dus. De rijping vergt nog tijd.

De ruimte hier is te beperkt om te vertellen van alle bijzondere, en mooie ontmoetingen, bijeenkomsten, spreekbeurten, conferenties etc. Kort samengevat, door hier te wonen en te werken, zijn we toch snel eigen geworden met de – wat timide, in zichzelf gekeerde – Chileense cultuur, hoewel met voor het evangelie gepassioneerde gelovigen. Het netwerk is intussen enorm geworden, en in zekere zin betreuren we dat we nu terug moeten. Anderzijds geeft God ook in de toekomst open deuren die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Over één daarvan vertellen we graag meer. Op initiatief van een voorgangersechtpaar én met de hulp van vele kerken, wordt momenteel in het zuiden (Chiloé, región de Los Lagos) een zendings-bijbelinstituut met bijbehorende campus gebouwd – te vergelijken met Cornerstone* in Beugen, Brabant – waar met name inheemse jongeren gedurende zes maanden leren over wat en hoe zending is. Bij leven en welzijn is de school volgend jaar klaar, en kan het programma in september 2025 van start gaan. De capaciteit is 24 studenten per semester. De studenten wonen tijdens het programma op de campus. De primaire doelgroep is de nieuwe generatie van de oorspronkelijke inheemse bewoners van Chili (Mapuche, Araucania en Onawu**).

In juni dit jaar reizen we af naar Chiloé (ongeveer 2.700 km heen en terug) om met het leiderschap van de school te praten over wat onze bijdrage aan het schoolprogramma op het gebied van membercare en mobilisatie kan zijn. Het is een stille wens die in vervulling zal gaan: jongeren – onderwijs – membercare & zendingstoerusting.

De afgelopen periode zou dus wel eens in meerdere opzichten een geweldige bijdrage kunnen zijn aan de mobilisatie van christenen voor transculturele zending onder niet bereikte volkeren. Over opbrengst gesproken…

We hopen in het najaar van 2024 u persoonlijk te ontmoeten in De Ark, om meer met u te delen.

Bid u mee?

Jacques & Maudy

www.curix.eu
*Zie ook: https://www.cornerstonecollege.eu/
**Bron: https://nl.thpanorama.com/articles/cultura-general/10-pueblos-originarios-de-chile-zona-norte-y-sur.html

Bericht van Jacques en Maudy uit Chili (Oktober 2023)

Jacques en Maudy geven graag een inkijkje in hun activiteiten in Chili voor Curix Mission and Care.
Hier leest u meer in hun nieuwsbrief en hun blog Jaques en Maudy in Chili .
Zij zijn blij met de voortgang van en de ontwikkelingen in het werk dat een steeds wijder perspectief krijgt voor uitrol wereldwijd.

Nieuws vanuit Chili!

Vanaf september 2022 zijn Jacques en Maudy de Jong in Chili. Zij zullen de komende tijd hun missie verder vorm geven en ten uitvoer brengen. Dat doen zij onder de naam: Curix Mission & Care.

Aanleiding                                                                                                                                                        Tijdens hun tweejarige zendingsperiode in Cambodja werden zij geconfronteerd met internationale zendingswerkers die tegen diverse dingen aanliepen en om uiteenlopende redenen eerder dan beoogd teruggingen naar hun thuisland. Deze groep gaat Jacques en Maudy aan het hart. De velden zijn wit om te oogsten en is er een tekort aan zendingswerkers. Jacques en Maudy maken Gods zending bekend in bestaande kerken met als doel meer zendingswerkers aan te trekken.

Doel van Curix
Ter plaatse zendingsonderwijs geven in lokale kerken en christenen begeleiden in hun proces richting zending. Ondersteuning bieden aan zendingswerkers die reeds op het zendingsveld werken door middel van online sessies en waar mogelijk, ter plaatse.           
                                                                                   
Hoe gaat het nu?
De eerste periode was er onderdak bij de plaatselijke kerk. Het is gelukt om uiteindelijk een eigen appartement te huren.

De initiele uitnodiging van vijf lokale Chileense kerken (Iglesia Biblica Viña del Mar) ging niet door. God heeft zo zijn wegen en heeft hen in contact gebracht met onder andere de baptistengemeenten in dezelfde regio (100 in totaal). Er wordt nu samengewerkt op het gebied van zending met de overkoepelende organisatie van Baptisten in de regio Valparaíso. Jacques en Maudy zijn door de gemeente Bet-El in het dorp waar ze wonen, verwelkomd als gastlid.

Momenteel leren ze de Spaanse taal. In Chili spreekt men sneller dan in andere Zuid-Amerikaanse landen. Daarnaast heeft dit land veel Chileense woorden die je moet leren om hen te verstaan (jargon en verkleinwoorden). Door de wekelijkse taallessen en de contacten leren ze met vallen en opstaan de taal.


Regelmatig geven Jacques en Maudy een update over hun werk en persoonlijk leven. Op de website www.curix.eu kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U leest hier ook meer over hun missie.

Nuttige opmerking voor als u de website opent: de taal is standaard in het Engels, maar dit kan eenvoudig omgezet worden in het Nederlands. Als u de website opent dan ziet u rechtsonder dit plaatje in het scherm:

Als u daar vervolgens op dubbelklikt, dan verschijnt er linksboven het volgende plaatje:

Als u drukt op ‘vertalen’ dan zal de website in het Nederlands te lezen  zijn.


Wilt u Jacques en Maudy steunen? Dit kan via rekeningnummer NL78 INGB 0008 4446 97, ten name van St. Kruislinks in Ede o.v.v. Project Curix.