Jaques en Maudy in Chili

Bericht van Jacques en Maudy uit Chili (Oktober 2023)

Jacques en Maudy geven graag een inkijkje in hun activiteiten in Chili voor Curix Mission and Care.
Hier leest u meer in hun nieuwsbrief en hun blog Jaques en Maudy in Chili .
Zij zijn blij met de voortgang van en de ontwikkelingen in het werk dat een steeds wijder perspectief krijgt voor uitrol wereldwijd.

Nieuws vanuit Chili!

Vanaf september 2022 zijn Jacques en Maudy de Jong in Chili. Zij zullen de komende tijd hun missie verder vorm geven en ten uitvoer brengen. Dat doen zij onder de naam: Curix Mission & Care.

Aanleiding                                                                                                                                                        Tijdens hun tweejarige zendingsperiode in Cambodja werden zij geconfronteerd met internationale zendingswerkers die tegen diverse dingen aanliepen en om uiteenlopende redenen eerder dan beoogd teruggingen naar hun thuisland. Deze groep gaat Jacques en Maudy aan het hart. De velden zijn wit om te oogsten en is er een tekort aan zendingswerkers. Jacques en Maudy maken Gods zending bekend in bestaande kerken met als doel meer zendingswerkers aan te trekken.

Doel van Curix
Ter plaatse zendingsonderwijs geven in lokale kerken en christenen begeleiden in hun proces richting zending. Ondersteuning bieden aan zendingswerkers die reeds op het zendingsveld werken door middel van online sessies en waar mogelijk, ter plaatse.           
                                                                                   
Hoe gaat het nu?
De eerste periode was er onderdak bij de plaatselijke kerk. Het is gelukt om uiteindelijk een eigen appartement te huren.

De initiele uitnodiging van vijf lokale Chileense kerken (Iglesia Biblica Viña del Mar) ging niet door. God heeft zo zijn wegen en heeft hen in contact gebracht met onder andere de baptistengemeenten in dezelfde regio (100 in totaal). Er wordt nu samengewerkt op het gebied van zending met de overkoepelende organisatie van Baptisten in de regio Valparaíso. Jacques en Maudy zijn door de gemeente Bet-El in het dorp waar ze wonen, verwelkomd als gastlid.

Momenteel leren ze de Spaanse taal. In Chili spreekt men sneller dan in andere Zuid-Amerikaanse landen. Daarnaast heeft dit land veel Chileense woorden die je moet leren om hen te verstaan (jargon en verkleinwoorden). Door de wekelijkse taallessen en de contacten leren ze met vallen en opstaan de taal.


Regelmatig geven Jacques en Maudy een update over hun werk en persoonlijk leven. Op de website www.curix.eu kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U leest hier ook meer over hun missie.

Nuttige opmerking voor als u de website opent: de taal is standaard in het Engels, maar dit kan eenvoudig omgezet worden in het Nederlands. Als u de website opent dan ziet u rechtsonder dit plaatje in het scherm:

Als u daar vervolgens op dubbelklikt, dan verschijnt er linksboven het volgende plaatje:

Als u drukt op ‘vertalen’ dan zal de website in het Nederlands te lezen  zijn.


Wilt u Jacques en Maudy steunen? Dit kan via rekeningnummer NL78 INGB 0008 4446 97, ten name van St. Kruislinks in Ede o.v.v. Project Curix.