4e Advent, 20 December 2020

Kort voor Jezus’ geboorte laat God aan Zacharias al iets zien van het licht dat snel zal komen. Zacharias’ zoon Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van Jezus. Na de geboorte van Johannes zingt Zacharias een lied over Gods trouw en roept hij de mensen op om te vertrouwen op ‘het hemelse licht’.

In de tijd van het Nieuwe Testament zijn de Romeinen de baas in Israël. Het volk kijkt uit naar de Messias, van wie ze hopen dat Hij het volk zal bevrijden van de bezetters. Ook de profeten (denk aan Jesaja) vertelden dat God zijn volk steeds weer zal bevrijden, maar dat is inmiddels alweer een paar eeuwen geleden. Vorige week lazen we een tekst van de profeet Jesaja (Jesaja 9:1-6. En zie ook het kerstproject: De profeten zien het al, Bijbel Basics zondagen 59-63.

Dan komt de engel Gabriël bij Zacharias en hij belooft dat Zacharias en Elisabet een zoon zullen krijgen. Deze zoon mag het volk voorbereiden op de komst van de Heer. Maar Zacharias gelooft de engel niet. Vanwege zijn ongeloof kan Zacharias vanaf dat moment niet meer praten. Pas als zijn zoon geboren wordt en de naam Johannes krijgt, krijgt Zacharias zijn stem terug en dankt hij God met een loflied.

Klik op de plaatjes om de hele bladzijden (4) goed te kunnen zien en lezen.