3e Advent, 13 December 2020

Het thema van Advent is dit jaar “Dicht bij het Licht”. Johannes schrijft verder aan zijn boek over Jezus. Deze week leest hij in de synagoge over Jesaja, die profeteert over de komst van Jezus. “Er wordt binnenkort een kindje geboren. Een kindje dat koning zal worden.”

Jesaja is een van de bekendste profeten uit de Bijbel. Zijn naam betekent: de Heer helpt. Het boek dat naar hem vernoemd is, is een verzameling van profetische uitspraken van Jesaja, maar ook van andere profeten.

Jesaja leefde van ongeveer 765 tot 700 voor Christus in Juda (Zuid-Israël). Juda wordt op dat moment van verschillende kanten bedreigd. In de duisternis van die bedreigende situatie wordt over de geboortes van verschillende kinderen gesproken die een naam krijgen met een speciale betekenis. In Jesaja 7 wordt de geboorte een kind aangekondigd met de naam Immanuel: ‘God is bij ons’ (Jesaja 7:14). Daarna lezen we dat Jesaja zelf een kind krijgt dat hij ‘Snel weggehaald, meteen meegenomen’ moet noemen (Jesaja 8:3). Die naam verwijst naar de nare dingen die zullen gebeuren. En ten slotte klinkt in Jesaja 9 (de tekst die we vandaag lezen) de belofte van een koningskind dat meerdere namen krijgt.

Al die namen verwijzen naar het licht dat door het donker heen schijnt. De laatste verzen van hoofdstuk 8 gaan over de ellende waarin de mensen leven, doordat ze ongehoorzaam zijn aan God: ze leven niet met God, maar gaan hun eigen gang. De mensen leven in de zwartste duisternis, ‘nergens is licht’ (Jesaja 8:21-22). Maar, staat er dan in vers 23, het zal niet altijd donker blijven: eens zal er een einde komen aan de slechte tijd in het land. Zo komen we bij het gedeelte van deze zondag. Jesaja vertelt dat er hoop is op herstel en een mooie toekomst, als het volk van God weer met God gaat leven en Hem gaat vertrouwen. Dan zullen ze een stralend licht zien – een helder licht zal voor hen gaan schijnen.


Klik op de plaatjes om de hele pagina’s (4) goed te kunnen zien en lezen.