Kerst, 25 december 2020

Dit jaar lezen we een bijzonder kerstverhaal. Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie over de komst van Jezus naar de wereld: het licht voor de mensen. Het lijkt op het scheppingsverhaal. Zo wil Johannes laten zien hoe groots het is dat God, de schepper van het licht, in zijn Zoon, naar ons toekomt. In het kindje van Betlehem komt het licht van Gods liefde ons leven binnen. Alles wordt er anders door. Je kijkt met andere ogen naar de wereld, naar elkaar en naar jezelf. We mogen kinderen van God zijn, levend in het licht. Door zijn Zoon, het licht voor de mensen, is God altijd bij ons. Elk kaarsje dat je aansteekt, helpt je om daaraan te denken.

Vandaag lezen we een bijzonder kerstverhaal: het verhaal over Jezus’ komst in de wereld, zoals Johannes dat vertelt. Daarin komen geen Jozef en Maria voor, geen herders en engelen, en ook geen voerbak, zoals bij Matteüs en Lucas. Op het eerste gezicht lijkt het daardoor helemaal geen kerstverhaal. Maar door hoe Johannes zijn verhaal begint, lichten weer andere dingen op over Jezus en over zijn komst naar de wereld.

De tekst die we dit jaar met Kerst lezen, is de inleiding van het Johannesevangelie. We begonnen dit adventsproject met een gedeelte uit Johannes 8 (Bijbel Basics zondag 165). Daar zegt Jezus over zichzelf dat Hij het licht voor de wereld is. In zijn inleiding vertelt Johannes waar dat licht vandaan komt en vanuit welk perspectief zijn lezers naar Jezus moeten kijken. Wie is Hij?

In het Johannes-evangelie staat zeven keer een uitspraak van Jezus die begint met ‘Ik ben…’. Met die ‘Ik ben’-uitspraken laat Johannes zien dat Jezus nauw verbonden is met God, de Vader. Vooral in Johannes 14-17 lees je veel over de eenheid tussen Jezus en de Vader. In Johannes 14:9 zegt Jezus: ‘Als je mij hebt gezien, dan heb je ook de Vader gezien.’ Die verbondenheid tussen Jezus en God de Vader staat ook in de tekst van vandaag centraal: Jezus, het licht voor de mensen, was vanaf het begin bij God.

Klik op de plaatjes om de hele bladzijden (4) goed te kunnen zien en lezen.