3. Lijdenstijd

De lijdenstijd ( ook wel 40-dagentijd genoemd) is de periode van 40 dagen, die  in het christelijk jaar voor Pasen valt.
De 40 dagentijd begint op aswoensdag.
Deze periode is een tijd van gebed en inkeer als voorbereiding op het grootste feest Pasen.
De mensen worden in het bijzonder uitgenodigd om in deze tijd na te denken over datgene waar het voor hen in het leven op aan komt en wat echt belangrijk is !!
Waarom 40 dagen 
Het getal 40 is een belangrijk getal in de Joods/Christelijke geschriften. Het Hebreeuwse volk trok 40 jaar door de woestijn, Mozes vastte 40 dagen in de woestijn voor hij de 10 Geboden ontving op de berg Sinai en Jezus zelf vastte ook 40 dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn belangrijke taak.
In de 40 dagentijd is paars de symbolische kleur in de christelijke kerk.