6. Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag wordt herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar de Hemel, naar zijn God , naar zijn Vader , op de 40e dag na zijn opstanding.
De gebeurtenis van de Hemelvaart staat in de bijbel o.a. beschreven in de bijbelboeken Marcus ( hfdst. 16), Lucas ( hfdst. 24) en de Handelingen van de Apostelen hfdst. 1;
Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, 10 dagen voor Pinksteren.