5. Pasen

Tijdens het Paasfeest viert de kerk dat Jezus Christus door zijn lijden, sterven en opstanding de mensen heeft bevrijd van hun zonden.
In de ruime zin begint het Paasfeest op palmzondag ( de zondag voor 1e paasdag) en eindigt op Pasen.  
In de aanloop naar Pasen neemt  de Goede Week van oudsher een belangrijke plaats in ; deze week wordt ook wel Stille week genoemd. Deze week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus en eindigt op zaterdag. 
Veelal eindigt deze zaterdag in de kerken met een Paaswake.
Deze wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis ( de opstanding) op 1e Paasdag.
Twee andere belangrijke dagen in de Stille week zijn van oudsher ook Witte  Donderdag en Goede Vrijdag.
Op Witte donderdag staat bij “het herdenken” – aan de vooravond van Jezus’ lijden en sterven-  de instelling  ( door Jezus) van het Avondmaal centraal met als symbolen van het lichaam en bloed van Jezus Christus : brood en wijn.
De informatie over Goede vrijdag vindt u elders op deze pagina´s