8. Laatste zondag

Op de zondag voordat met advent een nieuwe jaarcyclus begint, wordt het kerkelijk jaar afgesloten.
Deze zondag wordt de Eeuwigheidszondag genoemd.
Hierbij is de blik gericht op dat wat het eindige bestaan van de mens en al zijn verdriet overstijgt : het visioen van een goede, eeuwige toekomst – het koninkrijk van God.
Juist op die zondag wordt in veel kerken stilgestaan bij hen, die in het afgelopen jaar zijn overleden ; daarbij worden veelal hun namen genoemd.
Met verdriet , maar niet zonder hoop !!
Ook onze Arkgemeente viert op die wijze die zondag haar ochtenddienst.