4. Goede vrijdag

Goede Vrijdag is de dag waarop Christenen het lijden en de kruisdood van Jezus Christus gedenken.
Het woord “goede” wijst erop dat de kruisdood heilzaam is geweest, omdat op het lijden en sterven de verrijzenis ( met Pasen) is gevolgd.
Door zijn leven te geven heeft Jezus de mens van zijn zonden verlost.
De liturgische kleur op Goede Vrijdag is rood.