2. Kerst

Kerstmis of het Kerstfeest is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar.
Kerstfeest is het geboortefeest van de Heer , van Jezus Christus, de Gezalfde. De evangeliën van Lucas en Matteus beschrijven de geboorte van Jezus in Bethlehem.
In West Europa wordt het Kerstfeest gevierd op 25 en 26 december.
Alhoewel het Paasfeest in de christelijke kerk eigenlijk wezenlijk belangrijker is dan het Kerstfeest wordt “de kerst` in onze geseculariseerde wereld uitbundiger gevierd.. Kersttoespraken, de kerststal , kerstbomen, de kerstster en kerstmarkten etc. zijn daar o.a. uitingen van. 
In de christelijke kerken zelf worden voorafgaand aan en tijdens het Kerstfeest zelf vele en op velerlei wijze kerkdiensten gehouden. Vele welbekende en wereldberoemde liederen worden dan door de bezoekers van de diensten gezongen en het kerstevangelie wordt gelezen.
In ons kerkcentrum De Ark in Maarssenbroek worden o.a. op kerstavond – 24 december – een kinderkerstfeest en een kerstnachtdienst georganiseerd. 
Uiteraard is er op 1e kerstdag ´s morgens om 10.00 uur een kerkdienst. 

Volkskerstzang 
Al meer dan twintig jaar inmiddels organiseert de Zangdienst Commissie De Ark ( voorheen ECM Commissie) jaarlijks de Volkskerstzang. Deze traditie op de laatste zondag voor Kerst, wordt blijkbaar zeer gewaardeerd door de Maarssenbroekse bevolking, dit gezien de grote opkomst ieder jaar. De diensten worden gehouden in Kerkcentrum De Ark gelegen in de wijk  Duivenkamp. 
De aanvang is om 19.00 uur. 
Kom bijtijds want vol is vol. 
Toegang is gratis.

Kinderkerstfeest
Met de kerst wordt er ook aan de kinderen gedacht ; voor hen is er een eigen kerstfeest in de vooravond van 24 december  (kerstavond)  .   
Alle kinderen (wel of geen lid van de Ark) zijn natuurlijk met hun ouders welkom op dit mooie feest, dat ( meestal) om 19.00 uur begint.