5. Woensdagavondmeditatie

Iedere week wordt er op woensdag een avondmeditatie gehouden in de kerkzaal van 19.00u – 19.30u. Dit is de meest stille avond in de Ark. Een rustpuntje in de week, bij het licht van de paaskaars en volgens een vast patroon van Bijbellezing en gebed. Een moment waarop je “je ziel de gelegenheid geeft je weer bij te benen”, zoals een Afrikaans gezegde luidt. Een moment om bij God te zijn. Soms ook klinkt er een stukje muziek of een lied. Dit tijdstip is in overleg met de gebedsgroep gekozen die ook op woensdagavond haar bijeenkomsten heeft en graag meedoet met de mediatie. Opgeven is niet nodig. Wie wil kan gewoon binnenlopen en gaan zitten.
Welkom!
Ds. Ronald Blokland