7. Preekvoorbereidingsgroep ds. Ina de Boon

Vanaf oktober is er  weer gelegenheid om in de week voorafgaand aan de diensten, waarin ds de Boon voorgaat, met elkaar de Bijbelgedeelten te bespreken die op de zondagen aan de orde komen. Telkens van 20:00-21:00 uur in De Ark. Er is een kopie van de Bijbelteksten in twee vertalingen. We zullen die vers-voor-vers (‘close reading’) lezen en bespreken. 

 Het is niet de bedoeling om tevoren iets uit te zoeken, we lezen zo onbevangen mogelijk wat de Schrift zegt om te ontdekken waar dat ons leven van nu raakt. Data: dinsdagen 13 november, 27 november, 11 december, 8 januari 2019, 5 februari, 19 februari, 12 maart, 19 maart en 2 april. Aanmelden mag, maar hoeft niet. U bent welkom wanneer het u uitkomt. Vooraf staat er in de hal koffie/thee voor u klaar.