4. Gebedskring (U)

Paulus aan de gemeente in Kolosse: “Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen”. ( Kol. 4: 2 en 3).

De gebedskring komt elke woensdagavond bij elkaar van 19.30 – 20.00 uur , na het meditatief moment in de kerkzaal. We danken en bidden o.a. voor het werk in de gemeente, de predikanten, voor de zieken en mensen in rouw. Voor ons land en de wereld. Voor Israël. Voor evangelisatie en zending. Voor christenen in vervolging. Voor dat wat ons persoonlijk bezig houdt. We sluiten af met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”.

Onderwerpen van dank- of voorbede kunnen telefonisch of via de mail worden opgegeven.
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden, elke week of zo vaak als het u uitkomt. Informatie en opgave: Gerda van Setten; tel: 06-25258386, E-mailadres: gerda@van-setten.nl