3. Charismatische kring (O, U)

Deze kring komt twee keer per maand bij elkaar bij de deelnemers aan huis. De persoon en het werk van de Heilige Geest staan centraal en er is aandacht voor Geestesgaven met een accent op luisterend bidden. De kring staat open voor wie ‘open staat’ voor deze zaken.
Contactpersoon: Daan Weenk; E-mailadres: daanweenk@gmail.com