2. Kring Bloemstede (U)

Op deze kring zitten personen die niet alleen uit Bloemstede komen.
Er is plaats voor mensen die met elkaar van gedachten willen wisselen over het geloof en wat daar allemaal uit voortkomt. Allerlei thema’s krijgen aandacht. Vaak zijn er zaken die opeens aan de orde komen en ontstaan er hele andere gesprekken.
We nodigen regelmatig mensen uit met bijzondere beroepen, en we hebben ook verhelderende ontmoetingen met onze Marokkaanse mede-Maarssenbroekers. We komen meestal 1 keer per maand, meestal op de maandagavond, bij elkaar.
Contactpersonen: Rob en Loes Overbeek, tel 0346 – 563032; E-mailadres: raoverbeek@gmail.com