10. Bijbelkring

Ds. Ronald Blokland is weer gestart met een bijbelkring op woensdagen, 20.00 u in de Duif, 

niet elke week.  De data tot aan de zomer kunt u opvragen bij rjblokland@gmail.com .