6. Evangelische bijbelkring Maarssenbroek (O,L,U)

Deze kring die al meer dan 30 jaar bestaat, telt 12 leden die afkomstig zijn uit verschillende kerken en gemeenten. Wat de leden met elkaar gemeen hebben is het evangelische en kerkoverschrijdende karakter van de kring.

De kring komt 2 keer per maand telkens bij iemand anders bijeen om samen te bidden, te zingen en de bijbel te bestuderen. Als uitgangspunt noemt de kring zelf: Alles wat in de Bijbel staat is onomstotelijk waar.  Nieuwe leden, die onze uitgangspunten onderschrijven, zijn van harte welkom. Contactpersoon: Pieter Weeber; tel. 0346-567637; E-mailadres: weeberpg@gmail.com