1. Gemeentekringen (O,L,U)

Vorig jaar draaiden vijf gemeentekringen. Enkele daarvan zijn ontstaan uit de Alpha-cursus. Natuurlijk gaan we in het nieuwe seizoen verder met de gemeentekringen. We verwachten ook weer nieuwe deelnemers. We starten gezamenlijk. Er draaien in ieder geval gemeentekringen op dinsdag-, woensdag- donderdag- en vrijdagavond. De vrijdaggroep is speciaal voor jongvolwassenen. We komen bijeen bij gemeenteleden thuis.

Hieronder staan per kring de contactpersonen en hun emailadressen vermeld:

ContactpersoonEmailadres
1Marjan Weenkmarjanweenk@hotmail.com
2 Corrie en Gijs de Jong gijsencorrie@gmail.com
3Folkert Griepsmaf.griepsma@xs4all.nl
4Erik-Jan Koningerik.jan.koning@gmail.com
5Martin de Kruijffmdekruijff@tiscali.nl

Meer informatie gemeentekring 2:

Gemeentekring, bij Gijs en Corrie aan huis: Boomstede 684, tel. 0346 590505. Eens per twee weken op woensdagavond. Het afgelopen seizoen zijn we bezig geweest met het boek Handelingen, nu wil de kring graag wat meer gevarieerd bijbellezen, niet per se een heel boek achter elkaar.
We beginnen dit seizoenen met de verhalen van Elia en Elisa, en dan daarna maken we weer een andere keuze, bijvoorbeeld enkele hoofdstukken uit een brief, enz. De opzet van de avond is: 20.00 uur beginnen met koffie, daarna gebed, dan een stukje lezen en gesprek daarover. Rond 21.30 uur sluiten we af met een open gebed.
Er kunnen wel weer wat nieuwe kringleden bij. (maximaal 4)

Meer informatie van Gemeentekring 3 :

Ieder jaar stellen we een eigen programma op.
Dit seizoen bespreken we Max Lucado, Hij was hier.
Onze kring bestaat uit 12/14 mensen en is daarmee wel vol. Wij komen iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar om beurten bij iemand thuis. Het onderwerp wordt voorbereid/uitgewerkt door drie leden van de kring. Rene van Ingen, Peter Datema en Folkert Griepsma. Deze laatste is ook contact persoon voor de kring. Duivenkamp 508, tel.881235.

Meer informatie van Gemeentekring 4:

Onze kring gaat ook dit jaar weer gewoon door. We hebben 10 deelnemers en die zijn nog steeds vrij jong. We zijn op dit moment in gesprek over een nieuwe opzet voor onze kring. We komen om de week op de vrijdagavond samen. We rouleren de voorbereiding en ook de locatie. Contactpersoon is Erik-Jan Koning.