1. Gemeentekringen (O,L,U)

Vorig jaar draaiden vijf gemeentekringen. Enkele daarvan zijn ontstaan uit de Alpha-cursus. Natuurlijk gaan we in het nieuwe seizoen verder met de gemeentekringen. We verwachten ook weer nieuwe deelnemers. We starten gezamenlijk. Er draaien in ieder geval gemeentekringen op dinsdag-, woensdag- donderdag- en vrijdagavond. De vrijdaggroep is speciaal voor jongvolwassenen. We komen bijeen bij gemeenteleden thuis.

Hieronder staan per kring de contactpersonen en hun emailadressen vermeld:

ContactpersoonEmailadres
1Vervallen
2 Corrie en Gijs de Jong gijsencorrie@gmail.com
3Folkert Griepsmaf.griepsma@xs4all.nl
4Vervallen
5Vervallen

Meer informatie gemeentekring 2:

Bij Gijs en Corrie aan huis: Boomstede 684, tel. 0346 590505. Eens per twee weken op woensdagavond. Elk seizoen zijn we met andere gedeelten uit de Bijbel bezig. Dit seizoen lezen we de profeet Amos, daarna waarschijnlijk een brief van Paulus. De opzet van de avond is: 20.00 uur beginnen met koffie, daarna gebed, dan een stukje lezen en gesprek daarover. Rond 21.30 uur sluiten we af met een open gebed. De kring heeft op zich voldoende leden, maar als je belangstelling hebt, er kunnen altijd nog wel enkele leden bij.

Meer informatie van Gemeentekring 3 :

Ieder jaar stellen we een eigen programma op.

Dit jaar gebruiken we het boekje ‘Vruchten van de Geest’.

Deze kring zit momenteel vol.

Wij komen iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar om beurten bij iemand thuis. Het onderwerp wordt voorbereid/uitgewerkt door drie leden van de kring. Rene van Ingen, Peter Datema en Folkert Griepsma. Deze laatste is ook contact persoon voor de kring. Duivenkamp 508, tel.881235.